Bijdrage via Jeugdsportfonds


Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

 

Hoe vraagt u voor het één seizoen een bijdrage in de contributie aan?

Er is een bedrag tot maximaal €225,00 per kind beschikbaar voor sport en sportattributen per jaar.

 

 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is tussen de 4 en 18 jaar oud.
 • HaarlemPas of een inkomen op minimum niveau.
 • Per kind per fonds één aanvraag per jaar.
 • De aanvraag start op het moment van goedkeuring en is een jaar geldig.
 • De aanvraag kan alléén door een intermediair gedaan worden. Niet door het gezin óf de sportvereniging.
 • Elk jaar moet er een nieuwe aanvraag worden gedaan, er kan een wijziging in uw situatie zijn ontstaan.
 • Er kunnen voor meerdere kinderen in één gezin aanvragen worden gedaan.

 

Een intermediair is bijvoorbeeld de leerkracht van school, een maatschappelijk werker (Centrum voor Jeugd en Gezin, Haarlem Effect, Stichting Kontext, Loket Haarlem etc.), iemand van Jeugdzorg of

Jeugdhulpverlening of de huisarts. U kunt naar deze instantie/school gaan en vragen of er voor uw kind een aanvraag bij het Jeugdsportfonds kan worden gedaan.

 

Wat moet u doen?

 1. Verzamel de volgende gegevens die de intermediair nodig heeft om een aanvraag te doen:
  - Voor- en achternaam van uw kind
  - Adres
  - Postcode en woonplaats
  - Geboortedatum van uw kind
  - Kopie HaarlemPas, deze komt altijd voor een vergoeding in aanmerking
  - Geen HaarlemPas , dan een motivatie d.m.v. het geven van een omschrijving van de inkomenspositie van het gezin
  - Welke sport?
  - Welke sportclub?
  - De hoogte van de contributie/lesgeld per jaar
  - Eventueel benodigde sportattributen (vb turnpak en turnschoenen)
  - Kosten van deze sportattributen

  LET OP! Het Jeugdsportfonds vergoed de benodigde contributie + de kosten van de benodigde sportattributen, tot een maximum van € 225,-. Is het bedrag hoger, dan zal het gezin het verschil zelf moeten bijdragen.

 2. Benader een intermediair om de aanvraag te doen. Deze intermediair zal dan digitaal een aanvraag doen voor uw kind via de website: www.allekinderendoenmee.nl. In de aanvraag wordt de contributie én de eventueel benodigde sportartikelen aangevraagd. Sportartikelen kunnen niet meer op een later moment worden aangevraagd en moeten volledig betrekking hebben op de sport die het kind gaat doen.

 3. Zodra de aanvraag is goedgekeurd hoort u dat van de intermediair. De vereniging ontvangt een factuurverzoek en stuurt de factuur voor de contributie naar het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds betaalt de factuur direct aan de vereniging.

 4. Mocht uw kind ook sportartikelen nodig hebben, dan ontvangt u een waardebon via de intermediair waarmee u de benodigde artikelen kunt kopen in de, in de aanvraag, aangegeven winkel.

 

Kijk ook op www.haarlem.jeugdsportfonds.nl

Wij raden U aan om op tijd een aanvraag te doen via de school of andere hulpverlener. Voor vragen kunt U ook altijd contact opnemen met het Jeugdsportfonds.